Wie informeren

U kunt gebruik maken van de OPZEGDIENST om bedrijven, verenigingen,

instanties en instellingen te informeren over het overlijden van uw dierbare.

Hierbij kunt u aangeven dat er abonnementen en/of andere overeenkomsten

tussen de overledene en een derde partij moeten worden opgezegd of dat er

een wijziging tenaamstelling moet plaats vinden. OPZEGDIENST informeert geen particulieren.

OPZEGDIENST, een zorg minder!