Wanneer iemand overlijdt, moet er een heleboel geregeld worden.
Opzegdienst kan u bij verschillende zaken helpen.
Om een inzicht te geven in wat er allemaal geregeld moet worden hebben wij de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet.

(Direct) na het overlijden

 1. Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, dit is nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.

 2. Ga na of er een testament of donorcodicil is.

 3. Neem contact op met een uitvaartondernemer.

 4. Er moet aangifte worden gedaan van het overlijden bij  de afdeling Bevolking van het gemeentehuis in de plaats van overlijden. Meestal doet de bode / uitvaartondernemer dit.

 5. Ga na of er een uitvaart- of levensverzekering is.

 6. Versturen van de rouwbrieven.

 7. Vraag om een akte van overlijden aan de uitvaartondernemer.
  U heeft deze nodig om veel zaken te regelen. Veel instanties verlangen een kopie overlijdensakte ter verificatie. Geef de originele akte van overlijden nooit weg.

(Direct) na de uitvaart

 1. Zendt een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in verband met de uitkering van het pensioen etc.

 2. Laat een verklaring van erfrecht opstellen door een notaris. Deze heeft u onder andere nodig om bankzaken te regelen. Vraag eventueel om de boedelvolmacht.

 3. Informeer de Bank(en)/Postbank.

 4. Tenaamstelling van spaarbankboekjes, giro- en/of bankrekening c.q. beleggingsrekening die op naam van de overledene of op beider naam staan, dienen te worden gewijzigd.

 5. Laat eventueel de bankkluis openen en legen / opzeggen.

 6. Let op: Vraag de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een andere rekening te storten waar u wel bij kunt.

 7. Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld. Polis(sen) moeten worden gewijzigd of opgezegd.

 8. Zeg eventueel abonnementen op van tijdschriften, periodieken of vakliteratuur. Trek zonodig machtigingen tot automatische overschrijvingen in.

 9. Informeer alle overige organisaties & bedrijven waar de overledene geregistreerd staat. Zoals bijvoorbeeld goede doelen & vakbonden.

Vervolgens nog te regelen

 1. Inventariseer de lopende schulden (belasting, hypotheek, uitvaart, etc)

 2. Indien u een hypotheek heeft op het huis, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.

 3. Indien u persoonlijke leningen hebt afgesloten of aankopen hebt gedaan op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of het resterende bedrag u in verband met het overlijden van uw partner is kwijtgescholden.

 4. Incasseer de verzekeringsuitkeringen (en los eventuele schulden af)

 5. Regel de verplichte laatste belastingaangifte overledene. Voor uitgebreide informatie zie veelgestelde vragen – belastingdienst.

 6. Vraag eventueel de huur-, zorg, en kindertoeslag bij de belastingdienst aan. Voor uitgebreide informatie zie veelgestelde vragen – belastingdienst.

 7. Vraag een eventuele nabestaanden of wezenpensioen aan (ANW)Voor meer informatie zie www.svb.org

 8. Dien eventueel een aanvraag in voor gezinshulp bij instelling gezinszorg of instelling voor maatschappelijk werk.

 9. Vraag een eventuele tegemoetkoming studiekosten aan bij de IB Groepzie ook www.ib-groep.nl

 10. Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen, bijvoorbeeld reinigingsrechten, milieubelasting.

 11. Ga over tot verdeling van de (in)boedel. Laat deze zonodig taxeren. Vergeet de eventuele aangifte van successiebelasting niet. Een notaris helpt u hierbij. Voor uitgebreide informatie zie veelgestelde vragen – belastingdienst.

 12. Bewaar alle rekeningen van de kosten in verband met overlijden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.

 13. Indien u nog niet over een testament beschikt, laat dit dan nu maken en regel de voogdij van uw minderjarige kinderen.